۱۴۰۳/۰۱/۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟
صندوق سرمایه‌گذاری یک نوع وسیله‌ی سرمایه‌گذاری است که توسط یک مدیر حرفه‌ای مدیریت می‌شود و تعدادی از سرمایه‌گذاران به صورت جمعی در آن شرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاران []
۱۴۰۳/۰۱/۲۱
صندوق سرمایه گذاری نوید دانایان
صندوق سرمایه گذاری نوید دانایان پارس در تاریخ 1401/05/01 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند []